Медиацията в общностите: между теорията и практиката. Тематичен брой на списание „Правна трибуна“, бр.1/2022 г.

Този първи брой на списание „Правна трибуна“ от 2022 г. отразява идеите и практическия опит на участници в конференцията „Медиацията […]