Управителният съвет на фондация „Партньори – България“ е ръководен орган на организацията и се състои от следните специалисти:

  • Академик Богдан Петрунов,  Национален център по паразитни и инфекциозни болести, Българска медицинска академия – председател на УС

  • Адвокат Лъчезар Попов, председател на Институт за принципи на правото

  • Димитър Вучев,  икономист, Директор на Токуда Банк

  • Д-р Даниела Коларова, Директор, ФПБ