Обучение на учители от начален, среден и горен курс в програма за разрешаване на конфликти в училище

През 2018 г. фондация „Партньори – България“ подготви програма за обучение на ученици в умения за разрешаване на конфликти. Проведени […]