Новини

Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015

Фондация „Партньори – България“ е сертифицирана по Система за управление на качеството (QMS) в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 […]

Младежки семинари по правата на жените

Фондация „Партньори – България“ проведе поредица семинари с повече от 80 ученици на възраст между 14 – 19 години. Обученията […]

Подкрепа от Български фонд на жените чрез конкурса „Мисия: възможна“

 Фондация „Партньори – България“  получи подкрепа от Български фонд на жените чрез конкурс „Мисия: възможна“ за финансиране на организационни и […]

Емоционална компетентност и разрешаване на конфликти

Програмата „Емоционална компетентност и разрешаване на конфликти в училище“ е одобрена от МОН като част от програмите за поддържащо обучение […]

Училищна медиация и разрешаване на конфликти

Програмата  „Училищна медиация и разрешаване на конфликти“ е подходяща за различни специалисти, работещи в училище. В програмата могат да се […]

Иновативни методи за гражданско образование

Програмата „Иновативни методи за гражданско образование и образование по права на човека“ е одобрена от МОН.   Тази програма е […]

Последни публикации

Нашият подход

Фокус върху решенията

Нашият подход към социалната промяна е ориентиран към решенията и помага на хората да изградят своята визия за желаното бъдеще. […]

Превенция на конфликтите

Създаването на условия за диалог, изграждане на консенсус, медиация и съвместно планиране е ключово условие за позитивна промяна. За да […]

Овластяване на гражданите

Правата на човека и важните принципи като достойнство, справедливост, уважение и равенство са в основата на нашата дейност. Специален фокус […]

Знания и разбиране

Ние провеждаме изследвания, описваме добри практики и търсим иновативни модели, у нас и по света. Разпространяваме това знание, за да […]

Политики за хората

Нашите проучвания и оценки се провеждат в консултации със заинтересовани лица и имат за цел да предоставят знания и опит, […]

За повече равенство в Европа – Граждански организации заедно срещу дискриминацията и езика на омразата

Медиация между връстници в училище

Заедно срещу училищния тормоз

Нарисувай ми приятел