Новини

20 години мрежата DARE

Тази година общото събрание на мрежата за образование по правата на човека и образование в демократично гражданство – DARE се […]

Дигитални умения за бъдещето

Дигитални учения за бъдещето е инициатива, подкрепяща обучението в средното училище и подготовката на младите хора за бъдещата им реализация. […]

Как децата развиват приятелства: семинар

Организираме семинари, посветени на детските приятелства, развитие на емоционална компетентност и умения за разрешаване на конфликти.

Напрежения и конфликти в училище

Това проучване отразява мнението на ученици от София относно съществуващи спорове и конфликти в училище, начините, които най-често се използват […]

Покана към ученици за участие в дигитална изложба

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИИ НА ТЕМА „ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ ОБЕКТИВА“   Всеобщата декларация за правата на […]

Музеите под натиск: Конференция на FIHRM – Осло 2022

Експерти на фондация „Партньори – България“ участваха в годишната конференция на Международната федерация на музеите за правата на човека /FIHRM […]

Последни публикации

Нашият подход

Фокус върху решенията

Нашият подход към социалната промяна е ориентиран към решенията и помага на хората да изградят своята визия за желаното бъдеще. […]

Превенция на конфликтите

Създаването на условия за диалог, изграждане на консенсус, медиация и съвместно планиране е ключово условие за позитивна промяна. За да […]

Овластяване на гражданите

Правата на човека и важните принципи като достойнство, справедливост, уважение и равенство са в основата на нашата дейност. Специален фокус […]

Знания и разбиране

Ние провеждаме изследвания, описваме добри практики и търсим иновативни модели, у нас и по света. Разпространяваме това знание, за да […]

Политики за хората

Нашите проучвания и оценки се провеждат в консултации със заинтересовани лица и имат за цел да предоставят знания и опит, […]

За повече равенство в Европа – Граждански организации заедно срещу дискриминацията и езика на омразата

Медиация между връстници в училище

Заедно срещу училищния тормоз

Нарисувай ми приятел