Новини

Образование по права на човека

Фондация „Партньори – България“ работи по програми за обучение по правата на човека. Те са предназначени за деца, млади хора […]

Изследване на спорове и конфликти в квартала

Това проучване отразява мнението на хората по отношение на съществуващите спорове и конфликти в софийският квартал „Лозенец“ и в други […]

Нови подходи за дигитално образование

Насърчаването на дигиталните умения и компетенции и приоб- щаващото дигитално образование за млади хора на възраст  е предмет на инициатива […]

MEET – За повече равенство в Европа

Проектът MEET е резултат от осъзнаването, че проявите на  ислямофобия в Европа са проблем, който трябва спешно да бъде решен. […]

Първото онлайн обучение по Възстановителни практики

Фондация „Партньори – България“  участва в подготовката и провеждането на първия в Европа онлайн курс по Възстановителни практики. В края […]

За ефекта на дигиталната трансформация

Нашата поредица „Умни градове – интелигентно обучение“ изследва дигиталната трансформация като тема в образованието във всички възрасти  от гледна точка […]

Последни публикации

Нашият подход

Фокус върху решенията

Нашият подход към социалната промяна е ориентиран към решенията и помага на хората да изградят своята визия за желаното бъдеще. […]

Превенция на конфликтите

Създаването на условия за диалог, изграждане на консенсус, медиация и съвместно планиране е ключово условие за позитивна промяна. За да […]

Овластяване на гражданите

Правата на човека и важните принципи като достойнство, справедливост, уважение и равенство са в основата на нашата дейност. Специален фокус […]

Знания и разбиране

Ние провеждаме изследвания, описваме добри практики и търсим иновативни модели, у нас и по света. Разпространяваме това знание, за да […]

Политики за хората

Нашите проучвания и оценки се провеждат в консултации със заинтересовани лица и имат за цел да предоставят знания и опит, […]

За повече равенство в Европа – Граждански организации заедно срещу дискриминацията и езика на омразата

Медиация между връстници в училище

Заедно срещу училищния тормоз

Нарисувай ми приятел