През годините Фондация „Партньори-България“ работи с подкрепата на:

 

Американска агенция за международно развитие

Европейската комисия

Фондация „Крал Боудуин“, Белгия

Фондация „ОУК“

Фондация „Лале“

Посолство на САЩ, София

Посолство на Великобритания, София

Посолство на Холандия, София

Международен женски клуб – София

Международни социални служби, Женева

Институт „Отворено общество“, София

Институт „Отворено общество“, Будапеща

„Спасете децата“, Великобритания

„Спасете децата“, Швеция

„Спасете децата“, Италия

„Спасете децата“, Норвегия

УНИЦЕФ България

„План“ Великобритания

Партньори за демократична промяна, Белгия

Партньори за демократична промяна, САЩ

Министерство на науката и образованието – Cтруктурни фондове

Министерство на труда и социалната политика – Фонд „Социална закрила“

Норвежки финансов механизъм

 

Фондация „Партньори България“ изпълнява своите проекти чрез ползотворно сътрудничество с:

 

Държавна агенция за закрила на детето

Министерство на правосъдието

Министерство на науката и образованието

Министерство на труда и социлната политика

Министерство на здравеопазването

Общини Лом, Видин, Кюстендил, Самоков, Дупница, Търговище, Разград, Исперих, Айтос, Асеновград, Девин, Кърджали, Момчилград, Вършец, Монтана, Благоевград, Гоце Делчев, Сливен, Нова Загора

Национална комисия за борба с трафика на хора

Национала мрежа за децата

Национална асоциация на медиаторите

Български дарителски форум

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Българска пощенска банка