Образование по права на човека и гражданско образование

От създаването си през 1998 г. Фондация „Партньори – България“ насърчава образованието за демократично гражданство и образованието по права на […]