Фондация Партньори България е създадена през 1998 г. като българския център на международната мрежа „Партньори за демократична промяна“.

Партньори за демократична промяна е основана през 1989 г. от Реймънд Шонхолц. Днес организацията носи името PartnersGlobal.

През 1976 г., след като работи като адвокат и обществен защитник в Калифорния, Рей Шонхолц създава и служи като президент на организацията Community Boards /Съвети в общността/ – една от първите инициативи за медиация в общностите, която въвежда процес за помирение и разрешаване на конфликти в квартали и училища в САЩ.

През 1989 г. Рей Шонхолц регистрира и става президент на Партньори за демократична промяна – международна организация, фокусирана върху изграждане на устойчив капацитет за развитие на гражданското общество и разпространение на култура за мирно управление на промени и конфликти. Организацията започва своята работа в  Сан Франциско, Калифорния, откъдето помага за създаването на центрове по света.

Реагирайки първоначално на огромните промени в Централна и Източна Европа, Партньори създава центрове в Европа, Северна и Южна Америка, Близкия изток и Африка, като по този начин генерира и подкрепя развитие на устойчив капацитет и местна експертиза за справяне с обществени, междуличностни, бизнес и граждански спорове и конфликти.  Оценявайки, че демократичните промени и изграждането на гражданско общество изискват нови умения и методи, между 1991 и 1994 г. Партньори създадоха шест национални центъра, ръководени от обучени местни професионалисти, чийто опит и експертиза заменя нуждата от консултанти от чужбина. Първоначално центровете на Партньори са асоциирани и прилагат учебни програми за управление на конфликти, в големи университети в Полша, Литва, Унгария, България и Чехословакия (центрове в Братислава и Прага преди разделението). Университетите се оказват плодотворна почва за въвеждане на нови идеи в новите демокрации. В България  Центърът за разрешаване на конфликти беше  асоцииран към катедра „Гражданско образование“ в Софийски университет „Св. Охридски“.

Днес, Партньори е голяма глобална организация за институционално изграждане на местен капацитет за управление на промените и конфликтите. Това, което започва като експеримент в академични институции, се превръща в разрастваща се  новаторска международна организация с 22 центъра по света.

Националните  центрове на Партньори са независими неправителствени организации с уникална експертиза и местно управление. Те споделят общо ноу-хау, което им позволява да обучават граждани, правителствени служители, активисти от гражданския сектор и бизнес лидери чрез местни и международни образователни инициативи, както и да прилагат своята експертиза при решаване на спорове и проблеми.

През 2007 г. Международната секция на Асоциацията за разрешаване на конфликти (ACRIS) връчи на Партньори за демократична промяна награда за лидерство като признание за приноса към изграждане на устойчив местен капацитет за развитие на гражданското общество и разпространение на култура за мирно управление на конфликти.  Партньори за демократична промяна получиха и четвъртата годишна награда на Уорън Найт от фондация JAMS за подпомагане на нововъзникващите демокрации в целия свят и за развитие на гражданското общество.

Секретариат на мрежата на Партньори в Брюксел. През 2006 г. центровете на Партньори учредиха международната организация Партньори за демократична промяна /Partners for Democratic Change International, PDCI/ – сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно белгийското законодателство като международна неправителствена асоциация с членове центровете на Партньори. Целта на асоциацията е участниците да обменят опит и споделят своите знания и програми, да си помагат и заедно да инициират програми за мирно решаване на конфликти, укрепване на гражданското общество и правата на човека.

Директорът на фондация „Партньори – България“, д-р Даниела Коларова съдейства  за създаването на координационния офис на Партньори в Брюксел и служи като Директор на мрежата от 2006 до 2014 г. Под нейно ръководство офисът в Брюксел разработи програма за изграждане на мира и превенция на конфликтите, включи PDCI в международни инициативи и партньорства и успешно приложи програми в Близкия изток, Европа и Латинска Америка.

През 2016 г. мрежата променя името си на PartnersNetwork и актуализира своето лого.

Днес центровете на Партньори са устойчиви институции, които подкрепят гражданското общество, междуетническото разбирателство, изграждането на мрежи, разпространението на медиацията, борбата с корупцията, овластяването на младежта и жените, реформата в местното самоуправление и много други инициативи.

Центровете на Партньори си сътрудничат, работейки за обща мисия и запазвайки своята индивидуалност  и независимост. Всички центрове работят за подкрепа на хората в усилието им да управляват съвременните обществени промени по един мирен, ефективен и устойчив начин.

Обхватът на работа на членовете на мрежата на Партньори включва пет континента и  повече от 50 държави. Центровете разработват и споделят програми, например, анти-корупционна програма в Румъния; разрешаване на конфликти между общностите и корпорациите от добивната промишленост в Перу; съвместно изработване на публични бюджети в Йордания; програма за помирение и медиация в общностите в България; програма за борба с екстремизма в Йемен; и много други.

Центровете на Партньори са в  Albania,Argentina,Brazil,Bulgaria,Colombia,Ecuador, El Salvador, Georgia,Hungary,Iraq, Jordan, Kosovo, Lebanon, Mexico,Nigeria,Peru,Poland,Senegal,Serbia,Slovakia,USA,and Yemen.