puretype
Partners Bulgaria

Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове

Фондация „Партньори-България“ предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дата на провеждане: 20-21 май 2017 г.
Срок за записване: 18 май 2017 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 20 май в офиса на Фондация „Партньори-България“ на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

Заедно срещу агресията в училище

През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата.

Домашно насилие и насилие, основано на полов признак: доклад, препоръки и модел за подкрепа на жертви на насилие

по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие .“

Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs