puretype
Partners Bulgaria

(English) Teaching Children Conflict Resolution Skills at School

(English) The International Women’s Club – Sofia, supports Partners Bulgaria Foundation project Teaching Children Conflict Resolution Skills at School. Partners Bulgaria develops a three-level conflict resolution education targeting primary, secondary and high school children. The aim of this project is to build school resilience to violence by increasing capacity of schools to educate children in problem-solving and conflict resolution skills.

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници. Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, университета на Болоня и PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза.Проучването на екипа показа, че тормозът е част от живота на голяма част от децата в структурите за изтърпяване на наказанията като особено уязвими са тези, които са новопостъпили. Най-чести форми на тормоз са индиректния тормоз, вербалния и физическия тормоз. Последствията от тормоза са свързани с повишена тревожност, различни психо-соматични симптоми, депресия и изолация на жертвата. Установени бяха и факторите на средата, които съдействат за минимизиране на инцидентите на тормоз.

Transnational Workshop on Juvenile Justice, 25 January 2018, Brussels

Partners Bulgaria Foundation took part in a transnational workshop on Juvenile Justice in Brussels, on 25th of January 2018, to present research findings, guidelines and recommendations to key European stakeholders and institutions. The discussion focused on anti-bullying measures in correctional institutions for children. Key research findings on bullying in detention centres were presented by Professor A. Brighi, University of Bologna. The anti-bullying action plan implementation in detention and residential care settings in Bulgaria, Portugal and Italy were presented by Dr. Daniela Kolarova, Partners Bulgaria Foundation, Maria Inês Santos, Par – Respostas Sociais and Alessia Romano and Francesca Bocchino, Save the Children, Italy. Mr. Margaret Tvite, from the EC – DG Just, took part in the discussions about the lessons learned and the ways forward.

Конференция по въпросите на детското правосъдие

На 17 януари 2018 г., фондация „Партньори-България“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, организира конференция по въпросите на детското правосъдие. Представен бе ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции. Д-р Димитров, заместник председател на ДАЗД откри конференцията, а представители на фондация „Партньори – България“ разказаха за инструментите и мерките, развити и прилагани в три Възпитателни-училища интернати в страната с цел намаляване инцидентите на тормоз.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs