Учебните материали „Да приобщим младите, да насърчим промяната“ са разработени в рамките на проекта „Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени – Make the Link – Climate exChange“, финансиран от ЕС.

Това е комплект от седем модула, всеки от които съдържа упражнения, които учителите могат да адаптират и включат в своя план за урока, подходящ за съответната възрастова група, преподаван предмет и възможност на учениците. Разработените в модулите упражнения предоставят възможност да бъдат включени в различни сфери на формалното и неформално образование във и извън училище.

Oсновната характеристика на материалите е, че темата за климатичните промени е представена през международната перспектива и окуражава учениците да изследват своите идеи и да развиват умения да отговарят на предизвикателствата. Използваните методи са основани на активното учене и участие на учениците, фокусирайки се върху въвличането им в учебния процес.

Материалите са предназначени за:
– ученици на възраст 11–19 години;
– техните учители и класни ръководители по различни учебни дисциплини, извънкласни занимания по теми като екология, климат, климатични промени, гражданско образование