Partners Bulgaria

(Bulgarian) Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове (цикъл 2018)

(Bulgarian) Фондация “Партньори-България” предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дати на провеждане: 3-4, 10-11, 17-18 февруари 2018 г.
Срок за записване: 31 януари 2018 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 3 февруари в офиса на Фондация “Партньори-България” на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

(Bulgarian) Ученици – миротворци получиха сертификати за училищни медиатори

(Bulgarian) Ученици от България, Унгария и Малта участваха в международна лятна школа по училищна медиация и медиация между връстници. Съорганизаторите – Фондация “Партньори – България” , фондация „Партньори – Унгария“ и SOS Малта посрещнаха и обучаваха учениците от 21 до 28 август в Унгария.

(Bulgarian) Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

(Bulgarian) Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

(Bulgarian) Заедно срещу агресията в училище

(Bulgarian) През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата.

Domestic and Gender-Based Violence: Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model

of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs