Partners Bulgaria

(Bulgarian) Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове

(Bulgarian) Фондация “Партньори-България” предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дата на провеждане: 20-21 май 2017 г.
Срок за записване: 18 май 2017 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 20 май в офиса на Фондация “Партньори-България” на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

(Bulgarian) Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

(Bulgarian) Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

(Bulgarian) Заедно срещу агресията в училище

(Bulgarian) През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата.

Domestic and Gender-Based Violence: Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model

of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

(Bulgarian) Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

(Bulgarian) Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs