Partners Bulgaria

Domestic and Gender-Based Violence: Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model

of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

(Bulgarian) Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове

(Bulgarian) Фондация “Партньори-България” предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дата на провеждане: 8-9 октомври 2016 г.
Записване до: 7 октомври 2016 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 8 октомври в офиса на Фондация “Партньори-България” на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

(Bulgarian) Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

(Bulgarian) Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

(Bulgarian) Заключителен доклад

(Bulgarian) Заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.”

(Bulgarian) Публична покана

Фондация “Партньори-България” обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1 от 07.03.2016 г. за провеждане на процедура по определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.” Прочети повече.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs