Бен Фурман е финландски психиатър и специалист в краткосрочна терапия, насочена към решения. Методът „Детски умения“ се основава на разбирането, че трудностите и конфликтните ситуации, пред които са изправени децата, са причинени от неразвити умения. Ето защо методът предлага фокус върху разработването на ново умение заедно с детето, вместо да се коригира нежеланото поведение. Детето също така поема една равностойна позиция спрямо възрастните – става страна, която активно участва в обсъждането на важни въпроси и планирането на стъпките към желаната промяна.

Методът се състои от 15 стъпки. Те могат да бъдат приложени като част от постепенно развиваща се програма или отделно в конкретни ситуации.

Цена: 10 лв

заявка