ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ДИГИТАЛНА ИЗЛОЖБА
ФОТОГРАФИИ НА ТЕМА
„ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ ОБЕКТИВА“

Всеобщата декларация за правата на човека признава достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права и представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света. Нито една страна в света не е
постигнала завършена демокрация и пълно реализиране на правата на всички хора, но демократичните държави се стремят да се приближат към този идеал.

Как виждате правата на човека и демокрацията в нашата страна? Каним млади хора от ученическа възраст да участват в дигитала изложба на тема „Правата на човека през обектива“. С мобилен телефон или камера бихме искали да регистрирате момент от
живота на своята общност като погледнете към живота на хората в страната през призмата на правата на човека. Може да погледнете към събития, хора или идеи изразяващи дискриминация, социално неравенство, проблеми на околната среда, здравеопазването, труда и др.

Фотопроектите могат да изразяват едно или повече свързани права на човека.

Най-добрите фотографии ще намерят място в дигиталната изложба на сайта на фондация „Пaртньори – България“ – www.humanrights-education.org

Можете да изпратите една или повече фотографии.

Фотографиите трябва да имат заглавие, име на автора /или авторите/, степен в образованието /клас/, училище, град.
Всяка фотография трябва да е съпроводена с кратко описание на това какво изразява и кое право от Всеобщата декларация на правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека или друг документ от международната законодателство е нарушено.

Срок: 30 ноември 2022

Адрес за изпращане на фотографиите:  partners@partnersbg.org

При изпращане на фотографиите и описанието към тях, отбележете „Дигитална изложба“ в полето за тема на емайла.