Организираме семинари, посветени на детските приятелства, развитие на емоционална компетентност и умения за разрешаване на конфликти.

Следващите семинари „Как децата развиват приятелства“ ще се проведе ОНЛАЙН:

Дата: 24 юни 2024 от 14.00 до 17.00 часа;

Записването става до 21 юни 2024 чрез регистрация на линк:

https://forms.gle/QE4wcaYZrW2zMFv66

Семинарите се водят от психолози от екипа на фондация „Партньори – България“.

Организатор: фондация „Партньори – България“,  София 1164, квартал „Лозенец“, ул.Якубица 2а, ап.13

Таксата за участие е 80 лева и включва един пакет карти „Приятелство“, участие в семинара и издаване на сертификат за участие.

Таксата се превежда по банкова сметка на фондация „Партньори – България“:

Получател: фондация „Партньори – България“

IBAN:  BG95BPBI79401042039501

Банка: Българска пощенска банка

 

След като се регистрирате, ще получите фактура за заплащане на таксата. Пакетът карти „Приятелство“ ще ви бъде изпратен на посочен адрес на Еконт, ако семинарът е онлайн.

При желание, участниците могат да закупят допълнителни пакети карти „Приятелство“ на цена 20 лв. броя.

За повече информация и въпроси, пишете ни на:  partners@partnersbg.org

За картите „Приятелство“

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са образователен инструмент за развитие на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти при децата. Картите помагат на децата да разбират своите чувства, да проявяват емпатия и да развият необходимите умения за управление на своeто поведение при различни видове конфликти.

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са разработени от професионалисти, работещи в различни образователни области. Те са създадени като интерактивен инструмент от Relationships are Forever Foundation – Малта, с цел да помагат на децата да се справят с трудни ситуации. Те могат да бъдат използвани както в училище, така и при терапевтични сесии с деца и семейства. Картите предлагат полезен инструмент на ученици, родители, учители и психотерапевти за обсъждане и решаване на различни неразбирателства и конфликти в отношенията и в крайна сметка за постигане на емоционално здраве и психическо благополучие.

Картите могат да се използват при работа с деца от всяка възраст.

Целта на картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ е да помогне на учениците да развият емоционални и социални умения, които са в основата на образователния и личен успех. Картите допринасят за развитието на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти и са полезен инструмент в работата на  психолози, училищни съветници, учители, социални работници, родители и младежки фасилитатори.

Семинарът въвежда участниците в понятието за емоционална компетентност и връзката й с усещането за благополучие на децата.  Демонстрира се как чрез картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ може да се създаде емоционално защитена среда, в която учениците спокойно споделят емоците си и развиват необходимите умения да разрешават възникващите конфликти по един позитивен и конструктивен  начин като зрели хора.

Семинарите, организирани за представяне на метода за работа с картите, продължават 3 часа. Програмата на семинара включва: Емоционална компетентност и въведение в картите „ПРИЯТЕЛСТВО; Разказване на истории; Разрешаване на конфликти;  Идентифициране на ситуации и проблеми, в които са подходящи различните техники.