Фондация „Партньори – България“ работи по програми за обучение по правата на човека. Те са предназначени за деца, млади хора и възрастни. Организацията работи с учители, музейни работници и младежки фасилитатори, предоставяйки материали за обучение и иновативни програми включващи разнообразни методи, включително дигиални технологии, социални медии, видеолаборатории, музейни експозиции и много други. Създаден е сайт с учебни материали и ресурси за образование по права на човека на български и английски език:

http//:humanrights-education.org

Материалите са разработени с интерактивна методология и разнообразни методи за участие, подходящи за житейския опит на младите хора. Тези методи разчитат на активно участие и задълбочено проучване. Специално място е отделено на ролята на музеите за образование на младите хора по права на човека. Представят се обучения като видео лаборатория и диалози за правата.

Основната образователна програма има съдържание разработено в 11 модула, които запознават младите хора с пълния спектър на правата на човека, помагат им да идентифицират съществуващите проблеми и да търсят решения. Модулите предоставят знания, повишават осведомеността за принципите на правата на човека и изграждат компетенциите на младите хора да поемат инициатива за зачитане, защита и насърчаване на правата на всички.

Съдържанието е резултат от партньорство между екипите на Фондация „Партньори България“ и Академия по правата на човека, Норвегия. Специален сайт е създаден, за да предоставя ресурси на заинтересовани учители и фасилитатори:

www.humanrights-education.org

Сайтът е изработен с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.