Центърът по медиация към „Партньори – България“  организира онлайн сертифициращо обучение по медиатори. Обучението се провежда в платформата ЗУМ в синхронна онлайн среда и включва теоретична и практическа част, покриваща изискванията от Наредба № 2 от 2007 г. за обучение на медиатори. Обучението включва и представяне на измененията и допълненията на Закона за медиацията от 2023 г. и разглеждане на процедурите за провеждане на медиация по висящи съдебни дела. Наред с преподавателите – юристи, опитни психолози въвеждат участниците в изкуството на комуникацията, търсенето на решения на сложни проблеми и управлението на трудни емоции.

За записване:

https://forms.gle/r8dDaBgNz8eDU9yD9

Обучението ще се проведе на следните дати:

9-10 март 2024

16-17 март 2024

22 – 23 март 2024

Обучените участници, които преминат изпитите успешно ще имат право да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Като организация, която е регистрирана да обучава професионални медиатори със заповед ЛС-04-901 от 28.11.2007 г. на Министерство на правосъдието, ФПБ има десетки обучени медиатори, голяма част от които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието. ФПБ е пионер в полето на медиацията в България, екипът е съавтор на Закона за медиацията от 2004 г. и свързаните с него нормативни документи. Като съосновател на Националната асоциация на медиаторите, ФПБ е активен участник в прокарването на политики за разпространение на алтернативното решаване на спорове и регулиране на професията на медиатора. Лекторите в обучението са автори на публикации и участници в множество проекти за разпространение на медиацията като алтернативен способ за разпространяване на конфликти.

За включване в обучението попълнете формуляр и заплатете такса, както следва:

  • Такса за обучение: 650 лева
  • Такса за студенти: 450 лева
  • Намалена такса за повече от един участник от организация: 600 лева

Банкова сметка на фондация „Партньори – България„:

BG95BPBI79401042039501

За повече информация, пишете ни на емайл: partners@partnersbg.org

Биографии на лекторите в сертифициращия курс за медиатори.

За повече информация за Центъра по медиация на фондация „Партньори – България“  вижте тук.