Фондация „Партньори – България“  проведе обучение на специалисти и младежи на тема „Младите хора и борбата с дезинформацията. Обучението се проведе между 16, 18 и 19 февруари 2024 г. в гр. София като част от  проект „Ангажиране на младежта в противодействие на дезинформацията“. Проектът се осъществява в общините Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев и има за цел повишаване на устойчивостта на обществото към дезинформация и лъжлива информация. Работи се и за повишаване на общественото разбиране за критичната роля на НАТО в гарантирането на регионалната и глобалната сигурност. Дейностите са насочени както към възрастна, така и към по-млада публика и подкрепят приоритетите на страната в областта на сигурността, заедно с противодействието и изграждането на устойчивост срещу дезинформация и фалшиви новини.

Лектори бяха специалисти от „Партньори – България“, български  и международни специалисти в областта на медийния мониторинг и анализ и в областта на разрешаването на конфликти, идентичността и деполяризацията.

Специални гости бяха Жаклин Томас от Посолството на САЩ в София и Павла Цветкова, младежки посланик към програмата на НАТО, които допринесоха с речи за честването на 20-ата годишнина на България в НАТО и 75-ата годишнина на НАТО.

По време на тридневният семинар учениците и педагози се запознаха с разработените материали и модули в областта на медийната грамотност, обхващащи теоретични знания и практически умения да разпознават и да се справят с дезинформацията.

Обучението подпомогна по-добро разбиране на концепцията за човешката сигурност и на видовете дезинформация. Разгледани бяха механизми и инструменти за успешно противодействие на дезинформацията. Проведени бяха много групови дискусии, демонстрации, упражнения и самостоятелна работа.

В обучението взеха участие 40 участници – младежи на възраст между 15 и 18 години  и педагози от четирите града. Учениците и специалистите имаха възможността да се запознаят с разработените педагогически материали и активно да участват в модулите и упражненията. След обучението предстоят както местни обучения в четирите града, така и младежки инициативи , насочени към борба с дезинформацията.

Програмата на семинарите може да бъде изтеглена от тук.Program – BG

Този проект се финансира от Държавния департамент на САЩ – Мисията на САЩ към НАТО.