Във Вършец, Монтана, Благоевград и Гоце Делчев младежи участваха в семинари как да разпознават, да спират разпространението и да се противопоставят на дезинформацията и фалшивите новини. Повече от 100 ученици от местни училища бяха включени в проучване на същността и причините за дезинформацията, в изследване на това как се прави проверка на факти и по какъв начин да се отговори на фалшивите новини.

Семинарите се проведоха на 15 и 16 март 2024 г. в Монтана и Вършец;
на 21 март 2024 г. в Гоце Делчев; и на 27.03.2024 г. в Благоевград.

Програмата включи теми като човешка сигурност и медийна грамотност;
история на дезинформацията; дефиниране на видовете изкривена информация; проверка на фактите; начини за спиране на разпространението на дезинформацията; роля на изкуствения интелект и алгоритмите за създаване и разпространение на дезинформация; роля на историите, разказите и властта за разпространение на дезинформацията; сигурността и активното гражданство.

Ролята на обучители и фасилитатори беше поета от учители от градовете, които преминаха обучение в семинар за учители през февруари 2024 г. в София и са мотивирани да разпространяват знанията и уменията за проверка на факти и борба с дезинформацията сред по-голяма младежка аудитория.
Програмата за обучение и Наръчника за борба за дезинформацията е подготвена от експерти на фондация „Партньори – България“ и PartnersGlobal.
 
Семинар с млади хора от Благоевград – 27 март 2024
Семинар с млади хора от Гоце Делчев – 21 март 2024
   
Семинар с млади хора от Монтана – 16 март 2024
   
Семинар с млади хора от Вършец – 15 март 2024
   
Фалшива ли е снимкката или не?
Как да разберем?

Проектът цели повишаване на устойчивостта на обществото към дезинформация и по този начин намаляване на рисковете, които представляват заплаха за националната сигурност. Това е 12-месечна инициатива, насочена към подкрепа на училищата да приложат програма за медийна грамотност като по този начин се помогне за  1/ изграждане на устойчивост на младежите към дезинформация и фалшиви новини; и

2/ ангажиране на младежите в граждански инициативи, насочени към борба с дезинформацията и укрепване на тяхната медийна грамотност.

Тези цели се постигат чрез дейности като разработване на образователни материали и учебни програми; подготовка на наръчник за учители и фасилитатори; семинари за младежи и възрастни от 4 града; посещение на млади хора в НАТО; и ръководени от младежи инициативи за провеждане на кампании за противодействие на дезинформацията, свързана с въпрос от обществено значение във всяка общност. В резултат на това младежите ще повишат своята медийна грамотност и гражданско участие; те ще предприемат действия за противодействие на дезинформацията.

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на мисията на САЩ към НАТО.