Фондация „Партньори – България“  организира кратки семинари за работа с Картите „Приятелство“.  Семинарите ще се проведат онлайн на следните дати:

1 март 2021 от 14.00 до 17.00 часа

5 април 2021 от 14.00 до 17.00 часа

Таксата за участие е 50 лева и включва един пакет карти „Приятелство“, участие в семинара и издаване на сертификат за участие. Таксата се превежда по банкова сметка на фондация „Партньори – България“:

 IBAN:  BG95BPBI79401042039501

Банка: Българска пощенска банка

Записването става  чрез регистрация на линк:

https://forms.gle/QE4wcaYZrW2zMFv66

При попълване на регистрационната форма изберете датата на онлайн семинар, която е удобна за вас.  След като се регистрирате и заплатите таксата, ще получите един пакет карти „Приятелство“ по куриер на ЕКОНТ.  Разходите са за сметка на получателя. Важно е всеки участник да се запише и плати таксата поне седмица преди семинара, за да има възможност да получи картите и да разполага с тях по време на обучението.

При желание, участниците могат да закупят допълнителни пакети карти „Приятелство“ на цена 20 лв. броя.

За картите „Приятелство“

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са образователен инструмент за развитие на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти при децата. Картите помагат на децата да разбират своите чувства, да проявяват емпатия и да развият необходимите умения за управление на своeто поведение при различни видове конфликти.

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са разработени от професионалисти, работещи в различни образователни области. Те са създадени като интерактивен инструмент от Relationships are Forever Foundation – Малта, с цел да помагат на децата да се справят с трудни ситуации. Те могат да бъдат използвани както в училище, така и при терапевтични сесии с деца и семейства. Картите предлагат полезен инструмент на ученици, родители, учители и психотерапевти за обсъждане и решаване на различни неразбирателства и конфликти в отношенията и в крайна сметка за постигане на емоционално здраве и психическо благополучие.

Картите могат да се използват при работа с деца от всяка възраст.

Целта на картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ е да помогне на учениците да развият емоционални и социални умения, които са в основата на образователния и личен успех. Картите допринасят за развитието на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти и са полезен инструмент в работата на  психолози, училищни съветници, учители, социални работници, родители и младежки фасилитатори.

Семинарът въвежда участниците в понятието за емоционална компетентност и връзката й с усещането за благополучие на децата.  Демонстрира се как чрез картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ може да се създаде емоционално защитена среда, в която учениците спокойно споделят емоците си и развиват необходимите умения да разрешават възникващите конфликти по един позитивен и конструктивен  начин като зрели хора.

Семинарите, организирани за представяне на метода за работа с картите, продължават 3 часа. Програмата на семинара включва: Емоционална компетентност и въведение в картите „ПРИЯТЕЛСТВО; Разказване на истории; Разрешаване на конфликти;  Идентифициране на ситуации и проблеми, в които са подходящи различните техники.

Семинарите се водят от психолози от екипа на фондация „Партньори – България“.

Организатор: фондация „Партньори – България“

София 1164, Ул.Якубица 2а, ап.13,  partners@partnersbg.org