Организираме кратки семинари, посветени на детските приятелства, развитие на емационална коомпетентност и разрешаване на конфликти между децата.

Един от методите за работа с деца, които имат спорове и конфликти помежду си е работа с картите „Приятелство“.

Следващият семинар „Как децата развиват приятелства“ ще се проведе, както следва:

Дата: 1 март 2023 от 09.00 до 12.00 часа

Място: Офисът на фондация „Партньори – България“ в София, кв.Лозенец, ул.Якубица, 2а, ет.3, ап.13

Таксата за участие е 60 лева и включва един пакет карти „Приятелство“, участие в семинара и издаване на сертификат за участие.

Таксата се превежда по банкова сметка:

Получател: „Синергия – ПБ“ ЕООД

IBAN:  BG82BPBI79401053600001

Банка: Българска пощенска банка

Записването става  чрез регистрация на линк:

https://forms.gle/QE4wcaYZrW2zMFv66

След като се регистрирате, ще получите фактура за заплащане на таксата. Пакетът карти „Приятелство“ ще получите по време на обучението.

При желание, участниците могат да закупят допълнителни пакети карти „Приятелство“ на цена 20 лв. броя.

 

За картите „Приятелство“

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са образователен инструмент за развитие на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти при децата. Картите помагат на децата да разбират своите чувства, да проявяват емпатия и да развият необходимите умения за управление на своeто поведение при различни видове конфликти.

Картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ са разработени от професионалисти, работещи в различни образователни области. Те са създадени като интерактивен инструмент от Relationships are Forever Foundation – Малта, с цел да помагат на децата да се справят с трудни ситуации. Те могат да бъдат използвани както в училище, така и при терапевтични сесии с деца и семейства. Картите предлагат полезен инструмент на ученици, родители, учители и психотерапевти за обсъждане и решаване на различни неразбирателства и конфликти в отношенията и в крайна сметка за постигане на емоционално здраве и психическо благополучие.

Картите могат да се използват при работа с деца от всяка възраст.

Целта на картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ е да помогне на учениците да развият емоционални и социални умения, които са в основата на образователния и личен успех. Картите допринасят за развитието на емоционална компетентност и умения за решаване на конфликти и са полезен инструмент в работата на  психолози, училищни съветници, учители, социални работници, родители и младежки фасилитатори.

Семинарът въвежда участниците в понятието за емоционална компетентност и връзката й с усещането за благополучие на децата.  Демонстрира се как чрез картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ може да се създаде емоционално защитена среда, в която учениците спокойно споделят емоците си и развиват необходимите умения да разрешават възникващите конфликти по един позитивен и конструктивен  начин като зрели хора.

Семинарите, организирани за представяне на метода за работа с картите, продължават 3 часа. Програмата на семинара включва: Емоционална компетентност и въведение в картите „ПРИЯТЕЛСТВО; Разказване на истории; Разрешаване на конфликти;  Идентифициране на ситуации и проблеми, в които са подходящи различните техники.

Семинарите се водят от психолози от екипа на фондация „Партньори – България“.

Организатор: Образователен център „Синергия“ при фондация „Партньори – България“

София 1164, Ул.Якубица 2а, ап.13,

За повече информация и въпроси, пишете ни на:  partners@partnersbg.org