Конференция на тема „Дигитални умения за бъдещето“ беше организирана от фондация „Партньори – България“ на 4-12-2023 г. в Самоков. По време на конференцията бяха представени образователни материали и пособия, беше споделен опитът на учители по отношение преподаването на иновативна програма за дигитални компетенции в училище. Учебната програмата е разработена да въведе учениците в концепциите за изкуствения интелект и неговите приложения, етични въпроси и отговорно използване.

В Програмата на конференцията бяха включени и ученици, взели участие в обучението в училище и изпълнили интересни творчески проекти.

Представен бе заключителен доклад, описващ  методологията и постиженията на проект „Дигитални умения за бъдещето“, който имаше за цел да подобри дигиталните умения на млади хора от райони в неравностойно положение поради социално-икономически причини, отдалеченост от големите градове или други. Проектът насърчава критично и отговорно използване на дигитални технологии, които ни позволяват да бъдем част от технологично задвижван свят, където дигитализацията влияе върху нашия живот, върху взаимодействията, обучението и работата.

Проектът продължи 3 години: от 15 януари 2021 г. до 14 януари 2024 г. Дейностите с учители и ученици се реализираха през двете учебни години (2021-2022 и 2022-2023).  Бенефициенти по проекта са деца на възраст 11-14 години, посещаващи училища и младежки центрове в необлагодетелствани райони в България, Италия, Гърция и Румъния. Проектът защитава правата на децата да учат и развиват умения и компетенции, да подхранват своите желания и таланти. Дигиталните компетенции за основа за бъдещето реализиране на младите хора и липсата на обучение в тази посока се отразява негативно на детското развитие и на възможността да се подготвят за едно различно бъдеще. Бъдеще, в което изкуственият интелект ще проникне във всички области на пазара на труда, както сред работни места, които изискват по-ниска квалификация, така и сред работни места, изискващи висококвалифицирани специалисти. При такъв сценарий момчетата и момичетата, които не успяват да развият необходимото ниво на дигитални умения, са изложени на висок риск да бъдат допълнително маргинализирани в зряла възраст.

В  България проектът се осъществи в 4 училища в град Самоков през учебните 2021-2022 г. и 2022-2023 г.

Докладът описва методологията на проекта, педагогическите инструменти, оценката на резултатите и препоръките за подобряване на дигиталното образование и образованието по отношение на изкуствения интелект към училища и институции.

DIG4Future – „Дигитални умения за бъдещето“ е проект по програма Еразъм+ на Европейската комисия, координиран от Спасете децата, Италия с участието на четири европейски партньора – фондация „Бруно Кеслер“, Спасете децата, (Румъния), Фондация „Партньори – България“ (България) ) и KMOP (Гърция).

Докладът може да бъде изтеглен оттук.

 

Снимки от конференцията в Самоков – 4-12-2023 г.