Пособието „Управление на конфликти в училище“ представлява интерактивни уроци,  предназначени за ученици от средна училищна степен.  Съдържанието включва въведение в понятието за конфликт, разграничаване на стиловете за разрешаване на конфликти и изучаване на процеса на управление на конфликти.  Част от уроците са насочени към развитие на емоционална интелигентност и социални умения. Чрез тях децата се научават да различават мислите от чувствата, да определят емоциите и да ги изразяват по един приемлив начин, да разбират чувствата на другите и тяхното невербално поведение. В процеса на управление на конфликти е обърнато внимание на уменията на медиатора – посредника, който помага на другите да намерят решение на конфликта, в който се намират. Пособието предлага начини за посредничество по един безопасен начин, когато се налага ученици да помагат на други ученици да разрешат спора си. Обърнато е внимание и на справянето с различни проблемни ситуации.

Тази публикация е част от трилогията „Управление на конфликти в училище на фондация“Партньори – България“. Трилогията предлага последователен подход за въвеждане на децата от начална, средна и горна училищна възраст в изкуството на позитивното общуване и ефективното решаване на спорове и конфликти, които често възникват между тях. Пособията са предназначени за учители, педагогически съветници и психолози, както и за всички, които работят с деца и младежи. Развита в лесно осъществими интерактивни уроци, предназначени за класни и извънкласни занимания, програмата представлява ценен ресурс за училища, детски и младежки центрове. Трилогията се издава с подкрепата на Международен женски клуб – София.

Цена: 10 лв

заявка