Центърът за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез медиация към фондация „Партньори – България“ функционира от 1998 г.

В Центъра работят сертифицирани медиатори – юристи, психолози и представители на други професии, които са преминали продължително обучение и имат многогодишен опит в посредничество при различни видове спорове. Медиаторите на ФПБ са сертифицирани от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния през 2003-2004 г.

Като организация, която е регистрирана да обучава професионални медиатори, ФПБ има десетки обучени медиатори, голяма част от които са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието. ФПБ е съавтор на Закона за медиацията от 2004 г. и свързаните с него нормативни документи. Като съосновател на Националната асоциация на медиаторите, ФПБ  е  активен участник в прокарването на политики за разпространение на алтернативното решаване на спорове и регулиране на професията на медиатора.

Заявки за медиация се приемат на тел. +359 87 859 3898 или на емайл: partners@partnersbg.org