Нашите проучвания и оценки, обикновено се провеждат в консултации със заинтересованите лица и имат за цел да предоставят знания и опит, за да гарантират, че всички заинтересовани страни, включително държавните институции, имат достъп до независим анализ, с който ​​да се улесни вземането на  по-добре информирани и основани на доказателства политически решения. Нашите препоръки по отношение на политиката са фокусирани върху мерки за  социална защита на всички граждани и особено за уязвимите сегменти на обществото. Препоръките са предназначени да посрещнат предизвикателствата и да дадат възможност на хората да подобрят живота си.