Нашите проучвания и оценки се провеждат в консултации със заинтересовани лица и имат за цел да предоставят знания и опит, за да гарантират, че всички страни, включително държавните институции, имат достъп до независим анализ, с който ​​да се улесни вземането на  по-добре информирани и основани на доказателства политически решения. Нашите препоръки по отношение на политиката са фокусирани върху мерки за  социална защита на всички граждани и особено на уязвимите сегменти на обществото. Препоръките са предназначени да посрещнат предизвикателствата и да дадат възможност на хората да подобрят живота си.