puretype
Partners Bulgaria

Национална кръгла маса: деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността

Организатор на събитието е Фондация „Партньори-България“.

Време и място: 11.03.2016 г. от 11:00 ч. в хотел „Акорд“, гр. София

Прочети повече.

Доклад: Деца жертви на трафик от Сливен, Нова Загора и Пазарджик

Terre des hommes, в сътрудничество с фондация „Партньори-България“ и Terre des hommes, Румъния, публикува изследване на трафика на деца с цел експлоатация във Франция.

Резултати от конкурса за малки грантове за детско участие на пилотни общински и областен съвети на децата

Срокът за подаване на проектните предложения беше 15.12.2015 г. Бяха оценени 9 проектни предложения на детски пилотни съвети от Монтана, Благоевград, Котел, Нова Загора, Сливен, Гоце Делчев, Вършец и Твърдица.

Проведе се семинар на тема „Проблемът с домашното насилие и насилието, основано на полов признак, в контекста на спазване на правата на човека

Събитието се проведе от 2 до 4 декември в зали 1 и 2 на Хотел “Рила” в гр. София с 43 участници: професионалисти-представители на държавни институции и не-правителствени организации, работещи по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, в България.

Правен, институционален анализ и анализ на политиките по проект за домашното и основаното на полов признак насилие

Изтеглете анализа на български език оттук.
Изтеглете анализа на английски език оттук.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs