Partners Bulgaria

(Bulgarian) Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

(Bulgarian) Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

(Bulgarian) Заключителен доклад

(Bulgarian) Заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.”

(Bulgarian) Публична покана

Фондация “Партньори-България” обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1 от 07.03.2016 г. за провеждане на процедура по определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.” Прочети повече.

(Bulgarian) Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница

(Bulgarian) Фондация „Партньори – България” /ФПБ/ предоставя услуги за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница. От 1 април до 31 октомври 2016 г. тази услуга се подкрепя от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

(Bulgarian) Проведе се заключителна национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“

(Bulgarian) На 10 и 11 Фондация „Партньори-България“ проведе заключителна национална кръгла маса на която представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен, заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата представиха заключителни резултати от съвместната си дейност.

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs