puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Публикации

Доклад: Деца жертви на трафик от Сливен, Нова Загора и Пазарджик

Terre des hommes, в сътрудничество с фондация „Партньори-България“ и Terre des hommes, Румъния, публикува изследване на трафика на деца с цел експлоатация във Франция.

Правен, институционален анализ и анализ на политиките по проект за домашното и основаното на полов признак насилие

Изтеглете анализа на български език оттук.
Изтеглете анализа на английски език оттук.

Advanced Training Program on Transnational Family Support

(English) Partners Bulgaria Foundation co-developed an Advanced Training Program to deliver comprehensive knowledge on transnational families in Europe, embracing a wide view on the needs that migrant parents and children might face.

Насоки за насърчаване на детското участие

Настоящите „Насоки за насърчаване на детското участие“ са предназначени за експерти работещи със съветите на децата на училищно, общинско и областно равнище. То е разработено от екип на фондация „Партньори България“ в рамките на проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване на ролята на детските училищни, общински и областни съвети”.

Детско участие – Ръководство за обучение на деца и младежи

Настоящото Ръководство е разработено от екип на фондация „Партньори България“ в рамките на проект „Насърчаване на детското участие чрез укрепване на ролята на детските училищни, общински и областни съвети”.

Inter-Ethnic Cooperation and Community Development in Bulgaria

A complex social issue like Roma inequality in Bulgaria requires long-term, sustained efforts by many governmental and non-governmental actors.

Доклад върху ефекта на миграцията на родителите върху децата, оставащи в страната

(English) This report reflects the results of a survey conducted through document analysis and qualitative research on the topic “children left in the country by parents living and working abroad („Children left Behind“)”, conducted within the project „Advanced training programme on transnational families support.“

Гласът на младежите

Издател: Фондация „Партньори-България“, 2011 г

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs