puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Публикации

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници. Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, университета на Болоня и PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза.Проучването на екипа показа, че тормозът е част от живота на голяма част от децата в структурите за изтърпяване на наказанията като особено уязвими са тези, които са новопостъпили. Най-чести форми на тормоз са индиректния тормоз, вербалния и физическия тормоз. Последствията от тормоза са свързани с повишена тревожност, различни психо-соматични симптоми, депресия и изолация на жертвата. Установени бяха и факторите на средата, които съдействат за минимизиране на инцидентите на тормоз.

(English) Combating Bullying in Bulgarian Schools – National Report

(English) Under the ERASMUS+ programme, Partners Bulgaria, SOS Malta and Partners Hungary worked to produce a comprehensive report on school bullying for each respective country in order to assess the situation, share best practices, and provide policy-makers with recommendations for improvement and prevention strategies.

Детско участие на общинско и областно равнище [Брошура]

В периода май 2015 г. до март 2016 г. фондация „Партньори – България“ работи с училищни, общински и областни съвети в общините Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев.

Applying a Conflict-Sensitive Approach to Development Interventions

This article expands on a prior report, „Conflict and Tensions in Tribal Areas in Yemen“, which was part of a Tribal Mediation and Conflict Mitigation Program, implemented in Yemen in 2011.

Conflicts and Tensions in Tribal Areas in Yemen

This report is part of the Tribal Mediation and Conflict Mitigation Program implemented in Yemen in 2011.

Домашно насилие и насилие, основано на полов признак: Модел за подкрепа на жертвите на насилие

„Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие.“

Домашно насилие и насилие, основано на полов признак: Препоръки

по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие.“

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs