puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Текущи

Медиация

Със създаването си през 1998 г. ФПБ стартира уникална за страната ни програма по медиация. Този термин навлезе в нашия език през последните десетина годинi. Той е свързан с умението да се посредничи между страните, без да се взема позиция , без да се дават съвети или препоръки как да бъде решен спорът.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs