Partners Bulgaria
Currently Browsing: Ongoing

National Study on Domestic and Gender-Based Violence (DGBV) and Elaboration of Victim Support Model (VSM)

The project is implemented in partnership with the Center for the Study of Democracy and the Human Rights Academy, Norway. The project aims to contribute to the prevention of domestic and gender-based violence and to improve the situation of the victims in Bulgaria, with a specific focus on Roma women and girls.

(Bulgarian) Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

(Bulgarian) Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs