Partners Bulgaria
Currently Browsing: Ongoing

Partners Bulgaria Foundation Project Launch: National Study on Domestic and Gender-Based Violence (DGBV) and Elaboration of Victim Support Model (VSM)

The project will be implemented in partnership with the Center for the Study of Democracy and the Human Rights Academy, Norway. It is set to conclude in April 2016. Project initiator is the Ministry of Interior of the Republic of Bulgaria.

(Bulgarian) Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

(Bulgarian) Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs