puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Текущи

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие

Проектът се изпълнява в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Академията по права на човека, Норвегия. Проектът цели да допринесе за предотвратяване на домашното и основаното на пола насилие, и да подобри положението на жертвите в България, като постави специфичен фокус върху ромските жени и момичета.

Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs