puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Текущи

Стартира проект “Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие”

Проектът ще се изпълнява до месец април 2016 г. в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията и Академията по права на човека, Норвегия. Заявител на проекта е Министерството на вътрешните работи.

Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

Фондация „Партньори-България“ стартира проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs