puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Завършени

Насърчаване детското участие чрез укрепване ролята на детските и младежките училищни съвети

От края на ноември 2012 г. стартира инициатива за насърчаване на детското участие чрез укрепване ролята на детските/младежки съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво, в партньорство между УНИЦЕФ България, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Партньори-България“.

Belieforama – Религиозно многообразие и анти-дискриминация

Екипът на ФПБ участва активно в образователни инициативи, които насърчават толерантността и религиозното многообразие. Като част от консорциума воден от CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe) и подкрепен от програмата „Учене през целия живот” на ЕК, ФПБ се зае да развие нова тренинг програма за обучители на възрастни, която да се справя с проблеми…

Обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени

ФПБ е партньор по международния проект за обучение на деца и младежи във връзка с климатичните промени − Make the Link − Climate exChange, чиято цел е да формира гражданска позиция за опазване на околната среда и да стимулира активно участие в борбата срещу климатичните промени.

Обучение „Религия, пол и сексуална ориентация“

Като резултат от дългогодишното сътрудничество между осем европейски организации, консорциумът, воден от базираната в Брюксел организация CEJI, завърши цикъла от обучителни модули, отразяващи културното и религиозно многообразие характерно за днешните общества.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs