puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Права и закрила на детето

Безопасно използване на интернет

По поръчка на фондация “Партньори-България” през 2005 г. НЦИОМ проведе изследване за рисковете при общуване в интернет сред 800 ученици от горния курс в София и 4 областни града. Над 90% посочват, че ползват интернет всеки ден. Една трета признават, че през последната година…

Ефективен отговор срещу трафика на деца

Всяка година хиляди малолетни и непълнолетни деца от Югоизточна Европа стават жертвa на трафик и биват замесвани в различни форми на експлоатация, просия и джебчийство. България остава страна на произход и транзитна зона за трафик на хoра и в по-малка степен страна-местоназначение.

Младежка пробация

През 2004 година Правната програма на Институт “Отворено общество” – София подкрепи втория етап на проект “Деца в конфликт със закона”, изпълняван от Фондация “Партньори –България” и Институт по социални дейности и практики. Двете организации насочиха усилията си към създаване…

Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs