puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Права и закрила на детето

Младежка пробация

През 2004 година Правната програма на Институт “Отворено общество” – София подкрепи втория етап на проект “Деца в конфликт със закона”, изпълняван от Фондация “Партньори –България” и Институт по социални дейности и практики. Двете организации насочиха усилията си към създаване…

Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs