puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Новини

Публична покана

Фондация „Партньори-България“ обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 1 от 07.03.2016 г. за провеждане на процедура по определяне на изпълнител с предмет: “Национално представително изследване и проучване сред ромски жени на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак, в две обособени позиции.“ Текущи документи по процедурата в края на публикацията.

Подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница

Фондация „Партньори – България” /ФПБ/ предоставя услуги за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства в община Дупница. От 1 април до 31 октомври 2016 г. тази услуга се подкрепя от фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

Проведе се заключителна национална кръгла маса „Деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността“

На 10 и 11 Фондация „Партньори-България“ проведе заключителна национална кръгла маса на която представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен, заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата представиха заключителни резултати от съвместната си дейност.

Национална кръгла маса: деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността

Организатор на събитието е Фондация „Партньори-България“.

Време и място: 11.03.2016 г. от 11:00 ч. в хотел „Акорд“, гр. София

Прочети повече.

Резултати от конкурса за малки грантове за детско участие на пилотни общински и областен съвети на децата

Срокът за подаване на проектните предложения беше 15.12.2015 г. Бяха оценени 9 проектни предложения на детски пилотни съвети от Монтана, Благоевград, Котел, Нова Загора, Сливен, Гоце Делчев, Вършец и Твърдица.

Проведе се семинар на тема „Проблемът с домашното насилие и насилието, основано на полов признак, в контекста на спазване на правата на човека

Събитието се проведе от 2 до 4 декември в зали 1 и 2 на Хотел “Рила” в гр. София с 43 участници: професионалисти-представители на държавни институции и не-правителствени организации, работещи по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, в България.

Конкурс за малки грантове за детско участие на пилотни общински и областен съвети на децата

Целта на конкурса е да стимулира мотивацията и активната гражданска позиция на младите хора, както и да се повиши информираността сред местната общност за начина на функциониране на съветите, за сътрудничеството с общинските и областните администрации, за инициативите на детските съвети и за възприемането на децата като граждани и равнопоставени притежатели на права.

Семинар на тема „Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека“

Дата на събитието: 02-04 декември 2015г., от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Място на събитието: Зала “Две” на хотел “Рила”, София

« Previous Entries Next Entries »

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs