Partners Bulgaria
Currently Browsing: News

(Bulgarian) КАКВО Е ТОРМОЗ?

(Bulgarian) Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници. Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

A Child Rights Approach to Combat Bullying in Detention and Residential Care Settings

Partners Bulgaria Foundation has collaborated with Save the Children, Italy and PAR – Portugal, to implement A child rights approach to combat bullying in detention and residential care settings. This Gidelines was developed to assist professionals working in detention and residential care settings on how to prevent and deal with bullying in juvenile justice services. The Guidelines is based on a research conducted in each of the three countries and includes a set of recommendation to achieve a more child friendly settings.

Transnational Workshop on Juvenile Justice, 25 January 2018, Brussels

Partners Bulgaria Foundation took part in a transnational workshop in Brussels to present project results including research findings…

(Bulgarian) Конференция по въпросите на детското правосъдие

(Bulgarian) На 17 януари 2018 г., фондация „Партньори-България“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, организира конференция по въпросите на детското правосъдие. Представен бе ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции. Д-р Димитров, заместник председател на ДАЗД откри конференцията, а представители на фондация „Партньори – България“ разказаха за инструментите и мерките, развити и прилагани в три Възпитателни-училища интернати в страната с цел намаляване инцидентите на тормоз.

(Bulgarian) Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове

(Bulgarian) Фондация “Партньори-България” предлага програма за обучение на професионални медиатори, съобразена със стандартите на обучение, утвърдени от Министерство на правосъдието. Организацията е един от пионерите на медиацията в България и има лиценз за обучител по медиация от Министерство на правосъдието от 2007 г. Преминаването през курса на обучение и успешното полагане на изпит ще позволи на участниците да се впишат в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

(Bulgarian) Ученици – миротворци получиха сертификати за училищни медиатори

(Bulgarian) Ученици от България, Унгария и Малта участваха в международна лятна школа по училищна медиация и медиация между връстници. Съорганизаторите – Фондация “Партньори – България” , фондация „Партньори – Унгария“ и SOS Малта посрещнаха и обучаваха учениците от 21 до 28 август 2017 в Унгария. Заедно с приятелите си от другите страни учениците се готвиха за посредници при спорове между връстници. Международният младежки летен лагер се проведе по проект „Заедно срещу агресията и насилието в училище” подкрепен по програма Еразмус + на Европейската общност.

Combating Bullying in Bulgarian Schools – National Report

Under the ERASMUS+ programme, Partners Bulgaria, SOS Malta and Partners Hungary worked to produce a comprehensive report on school bullying for each respective country in order to assess the situation, share best practices, and provide policy-makers with recommendations for improvement and prevention strategies.

(Bulgarian) Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

(Bulgarian) Екип експерти от три държави – Италия, България и Португалия – работи за въвеждане на основан на детските права подход за борба с тормоза в корекционните институции за непълнолетни и малолетни. Разработената програмата цели подобряване на отношенията между децата, стимулиране на разбирането и сътрудничество между тях, засилване на ролята на правилата и механизмите за борба с тормоза и в крайна сметка намаляване на случаите на агресивни прояви.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs