Partners Bulgaria
Currently Browsing: News

(Bulgarian) Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове (цикъл 2018)

(Bulgarian) Фондация “Партньори-България” предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дати на провеждане: 3-4, 10-11, 17-18 февруари 2018 г.
Срок за записване: 31 януари 2018 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 3 февруари в офиса на Фондация “Партньори-България” на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

(Bulgarian) Ученици – миротворци получиха сертификати за училищни медиатори

(Bulgarian) Ученици от България, Унгария и Малта участваха в международна лятна школа по училищна медиация и медиация между връстници. Съорганизаторите – Фондация “Партньори – България” , фондация „Партньори – Унгария“ и SOS Малта посрещнаха и обучаваха учениците от 21 до 28 август в Унгария.

Combating Bullying in Bulgarian Schools – National Report

Under the ERASMUS+ programme, Partners Bulgaria, SOS Malta and Partners Hungary worked to produce a comprehensive report on school bullying for each respective country in order to assess the situation, share best practices, and provide policy-makers with recommendations for improvement and prevention strategies.

(Bulgarian) Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

(Bulgarian) Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

(Bulgarian) Заедно срещу агресията в училище

(Bulgarian) През октомври 2015 г. Фондация „Партньори-България“ стартира изпълнението на проект, който да спомогне за развиването и прилагането на ефективен, общоучилищен модел за превенция и реакция на училищния тормоз, основан на алтернативни начини за разрешаване на конфликти между децата.

Domestic and Gender-Based Violence: Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model

of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 “Domestic and Gender-Based Violence” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

(Bulgarian) Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

(Bulgarian) Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

(Bulgarian) Заключителен доклад

(Bulgarian) Заключителен доклад по проект “Засилване на ролята на детските съвети превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище.”

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs