puretype
Partners Bulgaria
Currently Browsing: Новини

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Фондация „Партньори – България“ представя брошура за деца за разпознаване и реагиране при тормоз между връстници.

Ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза в структури за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни

Фондация „Партньори – България“ в партньорство със Save the Children, Италия, университета на Болоня и PAR Португалия приложиха ориентиран към правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза…

Transnational Workshop on Juvenile Justice, 25 January 2018, Brussels

Partners Bulgaria Foundation took part in a transnational workshop in Brussels to present project results including research findings…

Конференция по въпросите на детското правосъдие

На 17 януари 2018 г., фондация „Партньори-България“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето, организира конференция по въпросите на детското правосъдие.

Обучение по МЕДИАЦИЯ – посредничество при водене на спорове (цикъл 2018)

Фондация „Партньори-България“ предлага програма за обучение на професионални медиатори:

Дати на провеждане: 10-11, 17-18, 24-25 март 2018 г.
Срок за записване: 5 март 2018 г.

Курсът започва в 09:00 ч. сутринта на 10 март в офиса на Фондация „Партньори-България“ на ул. Якубица 2А, ет. 3, ап 13.

Ученици – миротворци получиха сертификати за училищни медиатори

Ученици от България, Унгария и Малта участваха в международна лятна школа по училищна медиация и медиация между връстници. Съорганизаторите – Фондация „Партньори – България“ , фондация „Партньори – Унгария“ и SOS Малта посрещнаха и обучаваха учениците от 21 до 28 август 2017 в Унгария.

(English) Combating Bullying in Bulgarian Schools – National Report

(English) Under the ERASMUS+ programme, Partners Bulgaria, SOS Malta and Partners Hungary worked to produce a comprehensive report on school bullying for each respective country in order to assess the situation, share best practices, and provide policy-makers with recommendations for improvement and prevention strategies.

Ориентиран към детските права подход за превенция и справяне с тормоза между децата в специализираните институции за деца

Проектът е насочен към въвеждане на основан на детските права подход, който да бъде използван в центровете за задържане, корекционно-възпитателните институции или центровете за алтернативна грижа.

« Previous Entries

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs