puretype
Partners Bulgaria

Борд на директорите

  • Академик Богдан Петрунов,  Национален център за паразитни и инфекциозни болести, Българска медицинска академия

  • Лъчезар Попов, Председател и Директор, Институт за принципи на правото

  • Димитър Вучев,  Токуда Банк

  • Д-р Даниела Коларова, Директор, ФПБ

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs