puretype
Partners Bulgaria

Партньори-България

Фондация „Партньори-България” (ФПБ) е регистрирана през 1998 г. в страната, неправителствена организация с независимо управление.

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs