puretype
Partners Bulgaria

КАКВО Е ТОРМОЗ?

Share Button

Брошурата е създадена в рамките на проект „Ориентиран към  правата на детето подход за превенция и справяне с тормоза между децата в структурите за изтърпяване на наказания за малолетни и непълнолетни“, осъществен с финансовата подкрепа на  програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейска комисия, JUST/2014/RDAP/AG/BULL. Проектът се изпълнява в три държави от Спасете децата, Италия, PAR, Португалия и фондация „Партньори – България“.

Моля, изтеглете брошурата оттук.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ ТОРМОЗА?

Тормозът е такова обидно или агресивно поведение, упражнявано от един човек или от повече хора от една група, което се повтаря във времето и причинява страдание на едно или повече лица с цел упражняване на власт или контрол върху жертвите. Така нареченият „мъчител“ действа чрез физически, вербални или психологически форми на насилие    многократно или с единични действия, насочени срещу едно или повече лица.

Тормозът може да включва физическо насилие, както и форми на „скрито“ насилие, понякога маскирани под формата на „шега“:

 • Отправяне на заплахи, тероризиране
 • Измъчване и преследване
 • Злословене, обиждане, разпространение на клевети
 • Изолация или отхвърляне от групата
 • Осъществяване на контрол и умело влияние върху другите за собствена изгода (напр. някой друг да свърши нужната работа вместо насилника)
 • Разпространение на слухове и фалшива информация
 • Кражба и унищожаване на лични вещи
 • Заемане на пари и принуда над тези, които ги получат да върнат много повече.

 ТРЯБВА ДА  ЗНАЕТЕ, ЧЕ

 • Тормозът не е „просто шега“, а насилие, което причинява страдание, унижение, самота и изолация.
 • Тормозът не е „част от системата“ и не трябва да се приема. Само като се противопоставят на тормоза, хората могат да променят нещата.
 • Никой не заслужава да бъде тормозен. Ако сте жертва на тормоз, не мислете, че проблемът е във вас. Никой не трябва да бъде тормозен по отношение на етнос, раса, националност, религия, убеждения, сексуална ориентация, увреждане, специални образователни потребности или социален статус.
 • Насилникът, по-често от другите се чувства провокиран, изпитва гняв, който не може да контролира, отмъстителен е, търси внимание и популярност чрез тормоз върху другите. Като измъчва другите, насилникът осъществява контрол над тях и се чувства силен.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ?

 • Ако сте жертва на тормоз, реагирайте! Важно е да говорите за това с възрастен, на когото имате доверие. Който докладва за тормоз не е „доносник“, а човек, който защитава себе си и другите, които са засегнати или могат да бъдат засегнати в бъдеще.
 • Не си затваряйте очите, не оставяйте насилника да продължава с тормоза над вас или над други хора. Неговата сила се дължи на „мълчаливата” подкрепа на другите. Той губи сила, ако останалите не го подкрепят и не одобряват неговите действия.
 • Не изолирайте себе си, дори и да ви се иска да сте сам с болката. По този начин се лишавате от всякаква подкрепа, а това със сигурност няма да реши проблема. Изолацията на засегнатия само увеличава властта на насилника и му помага да постига целите си.
 • Подкрепете този, когото тормозят. Например, уверете се, че не се чувства сам, опитайте се да го развеселите, помогнете му да говори и да докладва случая, дайте му съвет. Мълчанието не помага тормозът да изчезне!
Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs