puretype
Partners Bulgaria

Ученици – миротворци получиха сертификати за училищни медиатори

Partners Bulgaria, Partners Hungary, SOS Malta

Ученици от България, Унгария и Малта участваха в международна лятна школа по училищна медиация и медиация между връстници. Съорганизаторите – Фондация „Партньори – България“ , фондация „Партньори – Унгария“ и SOS Малта   посрещнаха и обучаваха учениците от 21 до 28 август 2017 в Унгария. Българските представители  Иванин Йорданова, Ивона Ивова, Елена Божилова и Мирослав Асенов, ученици от 10 и 11 клас в 130 СУ”Стефан Караджа” в София преживяха една незабравима седмица край езерото Балатон. Заедно с приятелите си от другите страни те се готвиха за посредници при спорове между връстници.  Международният  младежки летен лагер се проведе по проект „Заедно срещу агресията и насилието в училище” подкрепен по програма Еразмус + на Европейската общност.  Ръководител на групата беше госпожа  Грозданка Стамова, училищен психолог.  Разбира се, имаше и достатъчно време за приключения край красивото езеро Балатон, за разходка из Будащеща, за вечери с новите приятели от Малта и Унгария.

Заедно срещу агресията в училище

Against School Aggression

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs