puretype
Partners Bulgaria

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак

Фондация „Партньори – България“ публикува Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и Модел за подкрепа на жертвите на насилие,  изработени и финансиран чрез Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

домашно насилие, Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак

Д-р Даниела Коларова (вляво) и Елмира Нешева (в средата) от Фондация „Партньори-България“, заедно с партньорите по проекта Славянка Иванова от Център за изследване на демокрацията и Лилиян Хьорт от Академия по права на човека, Норвегия.

Фондация „Партньори-България“, Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия представиха резултатите от Националното изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и изработения Модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/.

На 27 септември 2016 беше дадена пресконференция в БТА, на която присъстваха  представители на печатни и електронни медии.

dsc_1052

Славянка Иванова от Център за изследване на демокрацията дава интервю за НТВ.

На заключителната конференция по проекта  присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция „Социално подпомагане“ (АСП), Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), Български център за джендър изследвания, Национална мрежа за децата, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „Асоциация Анимус“, Център за изследвания и политики за жените, Център „Надя“ и други.

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак

(Отляво надясно) Инспектор Пенка Стоянова, ГД „Национална полиция“, Д-р Даниела Коларова, Фондация „Партньори-България“, Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия, и Славянка Иванова, Център за изследване на демокрацията.

На конференцията бяха представени резултатите от проекта:

  • Аналитичен доклад от Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в България, което включва: национално представително изследване посредством телефонни интервюта с 2500 души; интервюта с 400 ромски жени и с над 200 полицаи, социални работници и жертви на насилие, настанени в кризисни центрове;
  • Разработен Модел за подкрепа на жертвите на насилие, който включва полезна информация и препоръки, както за пострадалите, така и за професионалистите, работещи в областта;
  • Изготвените специфични препоръки за подобряване на политиките в областта.

Всички изработени продукти и резултати от Проекта допринесат за запознаване на широката общественост за размерите и формите на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. Чрез идентифициране на причините и факторите за тяхното възникване се подпомага работата и  политиките в областта на превенция, предоставяне на услуги и подкрепа на жертвите на насилие.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs