puretype
Partners Bulgaria

Приключи проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак“

Приключи проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак /ДННОПП/, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“,  финансиран в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

домашно насилие, Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак

Д-р Даниела Коларова (вляво) и Елмира Нешева (в средата) от Фондация „Партньори-България“, заедно с партньорите по проекта Славянка Иванова от Център за изследване на демокрацията и Лилиян Хьорт от Академия по права на човека, Норвегия.

Фондация „Партньори-България“, Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия приключиха своята работа по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“, финансиран в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Приключването на дейностите по проекта беше съпътствано от финални публични заключителни събития.

На 27 септември беше дадена пресконференция в БТА, на която присъстваха около 20 представители на печатни и електронни медии.

dsc_1052

Славянка Иванова от Център за изследване на демокрацията дава интервю за НТВ.

На 28 септември беше проведена заключителната конференция по проекта, на която присъстваха 40 участници, сред които: представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция „Социално подпомагане“ (АСП), Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), Български център за джендър изследвания, Национална мрежа за децата, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „Асоциация Анимус“, Център за изследвания и политики за жените, Център „Надя“.

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак

(Отляво надясно) Инспектор Пенка Стоянова, ГД „Национална полиция“, Д-р Даниела Коларова, Фондация „Партньори-България“, Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия, и Славянка Иванова, Център за изследване на демокрацията.

На конференцията бяха представени резултатите от проекта:

  • Аналитичен доклад от Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в България, което включва: национално представително изследване посредством телефонни интервюта с 2500 души; интервюта с 400 ромски жени и с над 200 полицаи, социални работници и жертви на насилие, настанени в кризисни центрове;
  • Разработен Модел за подкрепа на жертвите на насилие, който включва полезна информация и препоръки, както за пострадалите, така и за професионалистите, работещи в областта;
  • Изготвените специфични препоръки за подобряване на политиките в областта.

Всички изработени продукти и резултати от Проекта ще допринесат за активното разпространение на информация сред широката общественост за размерите и формите на домашното насилие и насилието, основано на полов признак. Също така, чрез идентифициране на причините и факторите за тяхното възникване ще бъде подпомогната работата и подобрени политиките и в областта на превенция, предоставяне на услуги и подкрепа на жертвите на насилие.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs