puretype
Partners Bulgaria

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак: доклад, препоръки и модел за подкрепа на жертви на насилие

Share Button

norway grants

Финален доклад, препоръки и модел за подкрепа на жертви на насилие по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие “, по договор № 812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 “Изследвания и събиране на данни”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” (ПО 29), в рамките на финансиране от Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.

 

Документите можете да изтеглите оттук:

Аналитичен доклад:

на български

на английски

Модел за подкрепа на жертвите на насилие:

на български

на английски

Препоръки:

на български

на английски

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs