puretype
Partners Bulgaria

Домашно насилие и насилие, основано на полов признак: Препоръки

 

Препоръки по проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие “, по договор № 812108-42/22.06.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 3 “Изследвания и събиране на данни”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” (ПО 29), в рамките на финансиране от Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014г.

Партньори по изследването са Фондация „Партньори-България“, Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека – Норвегия.

Изтеглете препоръките оттук.

norway grants

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs