puretype
Partners Bulgaria

Провеждане на регионални работни срещи за верифициране на проект на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

Share Button

norway grants

В периода 20 – 25 април 2016г., Фондация „Партньори-България“ реализира три регионални срещи с професионалисти за съгласуване на Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак. Дейностите са в изпълнение на  Проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“,  финансиран в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.

Повече информация за провеждането на регионалните срещи прочетете тук.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs