puretype
Partners Bulgaria

Съвети на децата

Share Button

Saveti_na_decata_logo_full_color

Изтеглете доклада оттук.

 

За проекта:

Фондация „Партньори-България“ (ФПБ) работи по темата за създаване и развитие на съвети на децата от 2012 г. В периода 2012-2015 в партньорство с УНИЦЕФ, ДАЗД и МОН, започна прилагането на Механизъм за детско участие в няколко училища, общински и областни администрации в България. През този период бяха създадени седемнадесет училищни, осем общински и един областен съвет на децата.

От май 2015 г. ФПБ си сътрудничи с Институт „Отворено общество“ в проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“ с основен фокус прилагане на процес на кооперативно планиране при съвместни дейности на деца от общинските и областният съвет и експерти от общински и областни администрации.

Работата с общинските и областния съвети на децата се фокусира върху развитие на капацитета на деца и възрастни в процеса на кооперативно планиране за разрешаване на актуални проблеми на деца и младежи от местните общности.

EEA_Grants_JPG_4642_1

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs