puretype
Partners Bulgaria

Национална кръгла маса: деца и възрастни обсъждат заедно бъдещето в общността

Share Button

Saveti_na_decata_logo_full_color---for-web

Пресконференция: на 11.03.2016 г. от 11:00 ч. в хотел „Акорд“, гр. София

В рамките на проект „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“ на 10 и 11 март на Национална кръгла маса в София представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен, заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата, ще представят резултати от съвместната си дейност по проект на Фондация „Партньори-България“.

По време на съвместни обучения през юли 2015 г. децата и възрастните заедно гласуваха актуални проблеми, с които се сблъскват децата в общините и областта, а през учебната година осъществиха програма по кооперативно (съвместно) планиране и дейности по малки проекти, с които да работят за тяхното разрешаване.

От май 2015 г. до март 2016 г. повече от 180 деца и над 50 експерти от общински и областни администрации, училищни ръководства, институции и НПО от Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев работиха в сътрудничество в 10 обучения, 45 срещи по кооперативно планиране и 9 малки проекта за укрепване на детското участие на общинско ниво.

На националната кръгла маса децата, заедно с възрастните, ще представят резултатите от проведените срещи и инициативи, ще бъде обсъдена ефективността на съвместната работа и ще бъдат поставени цели за бъдещото развитие на детското участие на общинско ниво.

Поканени за участие са и експерти от специализирани комисии в Народното събрание, Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД, Министерство на младежта и спорта, Омбудсман на Република България, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата и МЕГАФОН, Национално сдружение на общините в Република България и др.

Фондация „Партньори-България” работи отдавна в областта на гражданското образование и детското участие, а от 4 години изпълнява проекти, специално фокусирани върху изграждането и функционирането на детски съвети на училищно, общинско и областно равнище.

Проектът „Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Както и досега, Фондация „Партньори-България“ ще продължи усилията си в утвърждаването на разбирането, че децата са равнопоставени граждани и притежатели на права, и тяхното мнение има изключително значение при взимане на решения за тяхното благосъстояние в местната общност и на национално ниво. Организацията ще продължи да работи за детското участие.

EEA_Grants_JPG_4642_1

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs