puretype
Partners Bulgaria

Правен, институционален анализ и анализ на политиките по проект за домашното и основаното на полов признак насилие

Изтеглете анализа на българаски език оттук.

Изтеглете анализа на английски език оттук.

Проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“ се финансира в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Резюме на проекта прочете тук.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs