puretype
Partners Bulgaria

Обучение за фасилитатори – експерти по детско участие

Фондация „Партньори – България“ проведе серия от обучения за фасилитатори, работещи с деца и младежи. Тези обучения подготвиха експерти по детско участие, които подпомагат създадените съвети на децата към отделни общини в страната. Обученията бяха проведени в рамките на проект  “Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В обученията взеха участие 22  експерти от общински и областни администрации, както и специалисти от училища от осем общини – Благоевград, Гоце Делчев, Вършец, Монтана, Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица – и от област Сливен.

 Целта на обучителната програма бе:

  • да разшири познанията и уменията на участниците за фасилитиране на процеса на кооперативно планиране с участието на всички заинтересовани страни за решаване на актуални проблеми на децата на общинско и областно равнище;
  • да представи същността и технологиите на фасилитиране на процеса на кооперативно планиране;
  • да стимулира формиране на нагласи за успешен процес с участието на всички заинтересовани страни, заедно с децата – представители на ученическите съвети.

В резултат от тази подготовка, деца и възрастни заедно  приложиха процес на процес на съвместно планиране по въпроси, вълнуващи децата на общинско и областно равнище. Те разработиха 8 общински и 1 областна програма за детско участие и изведоха приоритети и  идеи за разработване на  инициативи в общността, като я правят по-приятелска и ориентирана към нуждите на децата.

 

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs