puretype
Partners Bulgaria

Семинар на тема „Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека“

Share Button

Фондация „Партньори-България“, в партньорство с Академия по права на човека, Норвегия и Център за изследване на демокрацията, организира семинар с международно участие на тема:

“Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия”.

Дата на събитието: 02-04 декември 2015г., от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Място на събитието: Зала “Две” на хотел “Рила”, София

Очаквани участници в обучението са представители на Агенция за социално подпомагане (АСП), ГД „Национална полиция“, ОДМВР – Бургас, ОДМВР – Пловдив, ОДМВР – Стара Загора, Съюз на съдиите, Софийски районен съд, Софийски градски съд, Окръжен съд – гр. Шумен.

От неправителствения сектор се очакват организации, поддържащи кризисни центрове за предоставяне на услуги на жертви на насилие, както и такива, работещи в областта на защита на правата на жертвите и човешките права като цяло.

Пълна програма на семинара изтеглете оттук.

Благодарим предварително на всички записали се да участват.

 

За семинара:

Мащабът на проблема за домашното и основано на пола насилие и необходимостта от подобряване на механизма за подкрепа на жертвите ще бъдат сред основните теми на семинара. Ще бъдат представени добри практики за адресиране на проблема в Норвегия.

Основни водещи и лектори на семинара ще бъдат г-жа Лилян Хьорт от Академия по права на човека, Норвегия и д-р Солвейг Бергман от Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес.

Семинарът ще допринесе да се развият и повишат знанията и опита на професионалистите, работещи в областта, по отношение на ситуацията с домашното насилие и насилието основано на пола. Целта е да се улеснят държавните институции във взимането на стратегически решения за подобряване на политиката в областта и да се подпомогне подобряването качеството на предоставяните от организациите услуги, което ще доведе и до подобряване на положението на жертвите.

 

За проекта:

Събитието се реализира по Проект “Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие.”

Финансирането се осигурява по Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014г.

Заявител на проекта е Министерството на вътрешните работи, а изпълнител е Фондация “Партньори-България” с партньорството на Академия по права на човека, Норвегия и Център за изследване на демокрацията.

Проектът е резултат от сътрудничеството между държавните институции и организациите с нестопанска цел в областта на предоставяне на социални услуги и подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилието, основано на полов признак.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs