Partners Bulgaria

(Bulgarian) Засилване ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище

Share Button

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs