puretype
Partners Bulgaria

Младежка пробация

Share Button

През 2004 година Правната програма на Институт “Отворено общество” – София подкрепи втория етап на проект “Деца в конфликт със закона”, изпълняван от Фондация “Партньори –България” и Институт по социални дейности и практики. Двете организации насочиха усилията си към създаване и апробиране на добри местни практики в работата с непълнолетни правонарушители в откритите пробационни центрове във Видин и Габрово.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs