puretype
Partners Bulgaria

Подкрепа на младежи, напускащи институции

Share Button

Младите хора от Домовете за отглеждане на деца и младежи без родителска грижа имат нужда от специална подкрепа при напускане на институцията и прехода към самостоятелен живот. Те се нуждаят от знания и социални умения, които да им помогнат при продължаване на обучението, намиране на дом и работа, справяне с ежедневните житейски задачи. Според различни проучвания и според самите младежи точно липсата на умения за самостоятелен живот ги превръщат в потенциални жертви на трафик или други престъпления.

От самото си създаване фондация „Партньори-България” осъществява дейности за подкрепа на деца имлади хора, лишени от родителска грижа. Усилията са насочени и към създаване на добри практики, които подпомагат държавната политика по отношение на Домовете за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи

От 2005 г. Фондацията работи с дом „Лудогорие” – гр.Исперих и дом „Христо Ботев” – гр. София. В двата града са разкрити центрове за подкрепа на младежи, бивши и настоящи възпитаници на домовете. Те оказват образователна, психологическа и социална подкрепа на повече от 50 младежи. В София младите хора посещават курс по английски език, получават помощ при търсене на работа, при кандидатстване във ВУЗ и търсене на подходящо жилище. През 2006 и 2007 година бивши възпитаници от домовете бяха включени в кандидатстудентски курсове и някои от тях вече са студенти в МА – София и в СВУБИТ. Те получиха подкрепа при кандидатстване за стипендии за студенти в неравностойно социално положение към фондация „Кирил и Методий” и от фондация „Помощ за благотворителността в България”.

В Разград се провеждат специализирани обучения за развиване на умения за самостоятелен живот.

Младежи от дома в Исперих завършиха курсове по готварство и огнярство, получиха сертификати и трима започнаха работа. Друг младеж, благодарение на подходящата подготовка успя да осъществи мечтата си и започна кариера на професионален военен в БНА. Усилията на Фондацията бяха подкрепени от частна борса за подбор на персонал и младежи от Дома в София получиха работа при добри условия.

През 2007 г. беше издадено пособие „Развиване на умения за самостоятелен живот”, насочено към специалисти в сферата на образованието и социалните дейности и предлага методика за интерактивно обучение на деца и млади хора за развиване на умения за самостоятелен живот. Методическото пособие бе предоставено на 21 социални институции от различни селища в страната. Екипите по места бяха обучени за работа с него. В обученията се включиха социални работници от отделите за закрила на детето, специалисти от местните комисии за борба с млади правонарушители, психолози и педагогически съветници.

Проектът „Позитивни подходи за подкрепа на младежи, напускащи институции” е финансиран от фондация ОАК в срок от 3 години.

Copyright 2013 Partners BG | Designed by Joy Reyes Designs